Název kvalitní krmivo může někdy klamat


Pokud si prohlédnete etikety krmiv, která podáváte svým miláÄkům, spojení kvalitní krmivo najdete pravdÄ›podobnÄ› na vÅ¡ech. Ne vždy se ale opravdu jedná o kvalitní krmivo. Chcete opravdu pro VaÅ¡eho psa Äi koÄku kvalitní krmivo? Pak je potÅ™eba zohlednit nejen cenu, ale pÅ™edevším peÄlivÄ› prostudovat složení. Bohužel Äasto se v supermarketech objevují krmiva s nízkou kvalitou vstupních surovin a velmi nízkým obsahem masa. Možná budete argumentovat, že VaÅ¡emu pejskovi chutná. To vÅ¡ak neznamená, že se jedná o kvalitní krmivo. SmÄ›si levných obilovin, vedlejších živoÄiÅ¡ných a rostlinných produktů mohou pÅ™i dlouhodobém podávání dokonce způsobit zdravotní problémy VaÅ¡eho miláÄka.

Prověřená krmiva od nás

StejnÄ› jako Vám, i nám záleží na zdraví VaÅ¡ich psů a koÄek. U nás nakoupíte tzv. prémiová a superprémiová krmiva se zárukou, že získáváte opravdu kvalitní krmivo podložené nejen perfektním a vyváženým složením, ale prověřené a ocenÄ›né krmivo nezávislými odborníky. U tÄ›chto krmiv zaruÄujeme nejvyšší kvalitu vstupních surovin. Tzv. superprémiová krmiva jsou vhodná pÅ™edevším pro Å¡těňátka obecnÄ› a pro Å¡těňátka velkých plemen nepostradatelná. Jste si jistÄ› vÄ›domi, jaké nevratné zdravotní komplikace zanedbání té správné výživy u Å¡těňat může mít následky.