Čím se řídí u SEO ceník

Ve filmech, ale i ve skutečném životě, nám neustále říkají, že při koupi prakticky čehokoliv bychom neměli hledět na cenu. To je sice hezký sentiment, a v některých ohledech i pravdivý, avšak zároveň je třeba přiznat, že náš rozpočet je omezený. To platí jak pro soukromé osoby, tak pro firmy. Ať už kupujeme cokoliv, vždy máme horní cenovou hranici, nad kterou zkrátka jít nemůžeme.

Je tedy jen pochopitelné, že jednou z hlavních věcí, na kterou se při nákupu díváme, je cena. Tu bychom měli ideálně znát ještě předtím, než začneme s prodavačem jednání o koupi. Koneckonců musíme vědět, zda daná věc či služba nebude nad naše možnosti. A k tomu nám slouží ceník.

penize1

To platí i u firem nabízejících optimalizace internetových stránek pro vyhledávače. Jedná se o značně využívanou metodu propagace, která je však příliš náročná především na lidské zdroje, aby si ji mohla firma provádět sama. Proto najímá externí firmy, které se právě na tuto metodu specializují. I zde však musí ještě před začátkem jednání vědět, kolik za vše alespoň přibližně zaplatí.

Jako všude jinde, slouží k tomu i u SEO ceník SEOLight. A podobně jako jinde, ani zde nejsou částky vybírány náhodně, nýbrž podle pečlivého uvážení. Čím se tedy vlastně řídí?

seo8

Tím prvním kritériem jsou samozřejmě náklady. Přeci jen, je potřeba zaplatit za pronájem prostor, za koupi či pronájem místa na webu, kde budou publikovány podpůrné články, nehledě na mzdy zaměstnancům a další. Jistě, většina z toho se rovnoměrně rozdělí mezi všechny zákazníky, i tak se ale nejedná o malou sumu.

Dále zde máme zisk firmy. Jako každý podnik, i společnosti provozující služby SEO chtějí na své činnosti vydělat. Koneckonců, právě proto byly založeny. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby ten byl co nejvyšší, to však není tak jednoduché. Limitem je totiž to, co je zákazník ochoten a schopen za nabízené služby zaplatit. A teprve po zvážení všech těchto faktorů je možné správně stanovit cenu.