Vyberte si z převodovek


Některá auta se vyznačují tím a jiná pro změnu oním. Což se může týkat prakticky každého jejich vybavení, každé z jejich vlastností. Odlišností mezi jednotlivými vozy je celá řada. A jedním z nepřehlédnutelných rozdílů je třeba i řazení. Protože jsou auta mající spojku, a také ta, která ji nemají. Přičemž ta posledně zmíněná nejsou žádné zmetky, do nichž ji v továrně nedopatřením zapomněli namontovat.
Je tomu tak prostě proto, že některá auta mají manuální a jiná automatickou převodovku. A je nasnadě, že je-li v autě převodovka automatická, nebude mít toto něco, čím by řidič mohl automatice fušovat do řemesla, to aby se tato mohla nerušeně věnovat tomu, co je jejím úkolem.
řadička vozu

V čem všem že spočívá rozdíl ?
a) Co se manuální převodovky týká, je tato u nás vesměs považována za vhodnější, což ale pramení nejspíše jenom z historie, v níž u nás bylo automobilů s automatickou převodovkou málo a lidé si tak zvykli na nutnost řadit sami. A dnešní stav věcí na tom toho moc nezměnil. Manuální převodovka skýtá řidičům daleko lepší kontrolu nad vozem, je i sportovnější, protože zcela reaguje na řidičovy úkony a řídí se jimi. Což je člověku sice leckdy sympatické, jenže se právě v tomto skrývá i možná odvrácená strana, a sice to, že má řidič za svou jízdu více zodpovědnosti, že ji nemůže svěřit „do rukou“ technice. A tak je manuální převodovka určena hlavně těm, kdo si rádi vychutnávají požitek z jízdy, již bezprostředně ovlivňují.
b) Automatická převodovka naopak částečně zastane řidičovu práci a je tak skvělým pomocníkem méně zkušených řidičů, těch, kdo si ještě nejsou za jízdy tak jisti a rádi se některých úkonů zbaví. Tato skýtá řidičům větší pohodlí, je šetrnější k motoru a neumožňuje jeho poškození hrubým zacházením. A také snižuje spotřebu pohonných hmot. A platí-li pro tuto převodovku něco, pak to, že čím více má rychlostních stupňů, tím je lepší i vůz, v němž je tato namontována. Díky tomuto typu převodovky si lze dokonale užívat jízdy, ovšem smutné je uvědomění si toho, že právě automatická převodovka vydrží méně než ta manuální, nemá tak dlouhou životnost.
manuální převodovka
Pokud si pořizujete nový vůz, určitě neopomeňte při výběru i otázku právě převodovky. Protože každému se hodí jiná. Každá má svá plus a mínus; stejně jako každý řidič.