V čem je dobrý odklad školní docházky

Mnoho rodičů v současné době volí možnost odkladu školní docházky svého dítěte. Může se stát, že dítě ještě není tolik vyspělé, což může souviset i s předčasným narozením dítěte a třeba komplikovaným porodem. Dítě tak může být inteligentní, ale jeví se jakoby pořád o krůček pozadu. Některé děti jsou schopné se v šesti letech soustředit na výuku a nemají výraznější problémy. Je ale mnoho dětí, které se teprve postupně k tomuto cíli dopracovávají. Jsou více nepozorné, nesoustředěné, nedokážou pochytit a zapamatovat si všechny věci, všechno to, co paní učitelka říká. Plno věcí zapomenou nebo si nedokážou vzpomenout, jak to přesně bylo, jestli paní učitelka říkala v úterý nebo ve čtvrtek.

 

učení

 

Pro tyto děti je opravdu odložení školní docházky dobrou volbou, protože za ten rok jejich nervový systém dozraje a dostane se na úroveň ostatních dětí. S tím, jak nervový systém vyspívá a dozrává, tak obtíží v oblasti nepozornosti ubývá. Chce to hodně trpělivosti, snažit se dítě nepřetěžovat, dopřát mu dostatek odpočinku. Učit se s ním kratší dobu, ale zato častěji.

 

Velmi důležité je, v případě odkladu školní docházky, tento rok nepromarnit a maximálně využít k předškolní přípravě dítěte. Pokusit se o nápravu logopedických vad, správný nácvik držení psacích potřeb a dalších grafomotorických činností. Návod, jak na to, poskytnou pedagogicko-psychologické poradny, učitelky mateřských škol, případně existuje plno webových stránek na toto téma na internetu, i plno kvalitní literatury a procvičovacích sešitů.

 

psaní

 

Hlavní výchovný úkol rodičů spočívá v tom, aby dítě připravili na školu takovým způsobem, aby se dítě do školy pokud možno těšilo, případně aby z ní alespoň nemělo strach. Domácí příprava a výuku by měla probíhat formou hry, zábavy, a ne formou příkazů, trestů a zákazů. V tom je největší zodpovědnost rodičů, aby dítě pozitivně motivovali k učení.